Wees bij Vodafone voor de Samsung Galaxy A52 (2023)

Gevaar! Geld lenen kost geld

Wees bij Vodafone voor de Samsung Galaxy A52 (1)Veel Gestelde Vragen

Wil je onbeperkt bellen en sms'en zonder extra kosten, kies dan voor een Rood abonnement Wil je vooral bereikbaar zijn, dan is een voordelig Start abonnement perfect voor jou.

Vergelijk onze abonnementen

(Video) how to set up the mobile Internet

Je zegt voor 1 of 2 jaar op, na afloop van de contractperiode kun je maandelijks opzeggen. Als je je abonnement echter voor het einde van het contract opzegt, brengen we je een vast bedrag in rekening. Je betaalt dan de resterende maanden van je abonnement in één keer.

Wil je Red Together voor iemand anders bestellen? Wat kan! Dit heet Samen Rood Extra.

De admin die zich heeft geabonneerd op Red Together vraagt ​​de simkaart aan via de My Vodafone app. Dit is ook mogelijk met nummerbehoud.

Ben je al Vodafone klant? De beheerder koppelt vervolgens een ander lid van de groep in de My Vodafone applicatie. Dit kan zonder aansluitkosten en is maandelijks opzegbaar.

Wilt u voor meerdere personen tegelijk een Samen Rood abonnement bestellen? Selecteer dan Red Together als je je aanmeldt (Sim only of met een telefoon) en voeg je extra groepsleden toe aan Red Together Extra.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het nummer: 0800-2266789 (maandag t/m vrijdag: 08:00 tot 20:00 uur zaterdag: 09:00 tot 20:00 uur zondag: 09:00 tot 18:00 uur)

Het standaardtarief voor bellen buiten het pakket is € 0,25 per minuut. Standaard datatarief buiten het pakket is €2 per 200MB.

Alle oproepen worden per seconde afgerekend. Mobiel internet binnen je pakket brengen we per KB in rekening. Voor mobiel internet buiten je pakket betaal je 200 MB.

De nummers 0800 en 116 zijn gratis. Telefoonnummers beginnend met 084, 085, 087, 088, 0900, 0906, 0909, 14, 18 en servicenummers zijn niet inbegrepen in uw pakket. Hiervoor betaalt u extra kosten.

zie hier allestarieven en voorwaarden.

Zodra je 80% van je data- of belpakket hebt verbruikt, sturen we je een sms om de info te krijgen. Is je datapakket helemaal op? Je ontvangt dan nog een sms.

Wil je meer data? Of ben je op reis en wil je meer mogelijkheden? In de meeste gevallen kun je dan eenvoudig je abonnement en pakket aanpassen via My Vodafone, ook als je contract nog loopt.

Je kunt kiezen tussen een 3-in-1 simkaart of een eSIM. De 3-in-1 simkaart past op alle telefoons. Deze bevat een normale, een micro en een nano simkaart in één. Je kunt de simkaart die in je toestel past eenvoudig uit de plastic kaart schuiven. eSIM is alleen compatibel met de nieuwste smartphones.

U kunt een telefoon los kopen van aVodafone-winkeldicht bij jou Wilt u een toestel telefonisch bestellen? Bel dan 0800-0560.

U betaalt uw maandpakket en de kosten van uw vast toestel altijd vooraf via domiciliëring. Heeft u extra kosten? We voegen het dan toe aan je pakketkosten en je apparaatkosten voor de volgende maand.

Je abonnement gaat in zodra je je simkaart activeert of je nummer wordt overgedragen na een nummerbehoudsaanvraag. Vanaf dit moment gaat je contract in en start de maandelijkse afschrijving. Aan het einde van de contractperiode wordt uw abonnement automatisch met 30 dagen per maand verlengd. Je kunt dan je maandabonnement opzeggen. Aan het einde van je contractperiode stop je automatisch met betalen voor je toestel. Je betaalt dus alleen voor je abonnement.

Hoe zeg ik mijn abonnement op? We willen met je verder. Wil je toch opzeggen? Check de einddatum van je abonnement in My Vodafone of in de My Vodafone app. U kunt uw abonnement dan online opzeggen.

Meer informatie over annuleren

Meld je je opnieuw aan met een nieuw nummer, dan gaat je abonnement in zodra je je simkaart hebt ontvangen.

Stap je over van een andere provider en neem je je telefoonnummer mee, dan gaat het pas in als je abonnement bij je oude provider afloopt. Wij regelen de omruiling en zeggen je huidige abonnement voor je op. Je huidige provider laat het ons weten als je contract afloopt. U hoeft zelf niets te doen. Je ontvangt je simkaart en eventueel een nieuw toestel.

Wij geven u twee jaar wettelijke garantie op uw aankopen in onze winkel.

Daarnaast heb je het recht om het product binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling te retourneren. De aanvraag moet worden geregistreerd.bij ons zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Ook voor spraak-, internet- en sms-gebruik binnen de proef-/bedenkperiode van 14 dagen worden kosten in rekening gebracht. kijk hierretour formulierof lees er meer overterugbrengen.

Heeft u vragen over ons bezorg-, retour-, betalings-, garantie- en/of klachtenbeleid? Lees hier alles over haarcommando.

Als het mogelijk is. Wij zorgen ervoor dat je bereikbaar blijft op je huidige telefoonnummer. En het kost je niets meer!

U kunt nummerbehoud aanvragen 120 dagen voordat uw huidige abonnement afloopt. En u bepaalt zelf wanneer uw nummer verandert, tot maximaal 90 dagen na ingang van het contract. Heb je nu prepaid? Desalniettemin kan uw telefoonnummer behouden blijven.

U kunt nummerbehoud aanvragen op het moment van bestellen. Vul je telefoonnummer of klantnummer in en wij regelen de rest Let op: Nummerbehoud werkt alleen met Nederlandse nummers.

Sinds 1 januari 2013 rekent de overheid een vergoeding voor het kopiëren van thuis naar smartphones en tablets. De reden is dat deze apparaten kunnen dienen als opslag voor kopieën van muziek en films. Met deze vergoeding krijgen auteurs en artiesten een vergoeding voor het kopiëren van muziek en films voor privégebruik. Vodafone is verplicht de thuiskopievergoeding te betalen voor alle verkochte mobiele telefoons met opslagcapaciteit.

Een klacht over Vodafone?
Vodafone wil haar klanten zoveel mogelijk gemak en plezier bieden op het gebied van informatie, communicatie en entertainment. Is er iets misgegaan met onze dienstverlening? Wij zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid. We willen graag weten waar onze diensten niet aan uw verwachtingen hebben voldaan. Vodafone neemt alle klachten zeer serieus en streeft ernaar deze naar tevredenheid op te lossen.


Hoe dien ik een claim in bij Vodafone?

Klachten geven ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Heeft u een klacht? Dat horen we graag. U kunt ons vanaf uw Vodafone aansluiting bereiken op 1201 of 0800 – 0094. Kunt u ons niet bereiken? Dan vragen wij u gebruik te maken van het contactformulier viawww.vodafone.nl/support/kontakt/e-mail/. Dan neemt één van onze medewerkers contact met je op.


Wat doet Vodafone met uw klacht?
Vodafone wil je claim graag naar tevredenheid verwerken. Vodafone streeft ernaar binnen maximaal 10 werkdagen op uw verzoek te reageren. Als Vodafone niet binnen 10 werkdagen kan reageren, laat Vodafone je dat weten, hoewel Vodafone verwacht inhoudelijk te kunnen reageren op je klacht.


Wat kun je doen als je het niet eens bent met de oplossing van Vodafone?
Vodafone neemt uw klacht zeer serieus en zal zich inspannen om deze naar tevredenheid af te handelen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de geboden oplossing voor de klacht. Wat kun je doen als we er niet uitkomen? Dan heeft u het recht om de klacht binnen 12 maanden voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie (Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag). De Geschillencommissie is onafhankelijk, onpartijdig en biedt consumenten een betaalbare, snelle en laagdrempelige manier om geschillen op te lossen. Lees hierover meer op de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.

De Geschillencommissie beslist schriftelijk. De uitspraak van de Geschillencommissie ontvangt u per post en geldt voor beide partijen. De beslissing moet altijd worden gerespecteerd en er kan geen beroep tegen worden aangetekend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Geschillencommissie? Dan kunt u de beschikking naar de rechtbank sturen. Soms vindt de rechter de werkwijze van de Geschillencommissie niet eerlijk (redelijk en/of billijk).

Vergeet niet dat u uw claim niet kunt indienen bij de geschillencommissie voordat u deze bij Vodafone hebt ingediend. Anders neemt de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling. Indien u geen tijdige reactie van Vodafone heeft ontvangen, kunt u uw klacht binnen 12 maanden na de datum waarop Vodafone had moeten reageren voorleggen aan de Geschillencommissie. Wilt u uw vordering liever voorleggen aan de rechter dan aan de Geschillencommissie, dan kan dat. Op de website van de Geschillencommissie staat hoe deze geschillenregeling werkt, zie www.degeschillencommissie.nl.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 03/09/2023

Views: 6216

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.